Ten obwód oblicza całkę wymuszenia, tzn. napięcie wyjściowe zmienia się z prędkością proporcjonalną do napięcia wejściowego (w przeciwnym kierunku). Wzmacniacz operacyjny dąży do zrównania potencjałów na obu swoich wejściach (+ ma potencjał masy). To zmusza go do wchłonięcia prądu o natężeniu proporcjonalnym do napięcia wejściowego (U:1000Ω). Ten prąd płynie przez pojemność, na której wartość napięcia jest jego całką.

Następne doświadczenie: Różniczkujący (odwracający)

Poprzednie doświadczenie: Detektor szczytowy.

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018