Oto przerzutnik master-slave zbudowany z inwerterów i bramek transmisyjnych w technice CMOS. Przerzutnik zachowuje stan wejścia, gdy wejście zegarowe jest w stanie niskim. Pierwsza część układu zw. master składa się z dwóch inwerterów (po lewej stronie u góry), które połączone w konfiguracji sprzężenia zwrotnego zachowują odwrócony stan logiczny na wyjściu. Stan zacisku D jest transmitowany do mastera, gdy wejście zegarowe podaje impuls. Dalej, prawa część układu zw. slave skonfigurowana także w sprzężeniu zwrotnym, zachowuje odwrócony stan logiczny na wejściu. Stan wyjściowy pierwszego obwodu zostaje przekazany do slave'a, kiedy kończy się impuls zegarowy, zmieniając stan swojego wyjścia. Wynika z tego, że stan zacisku wyjściowego zmienia się tylko wtedy, gdy na wejściu zegarowym następuje przejście ze stanu wysokiego na niski.

Następne doświadczenie: Uzupełnienie w logice trójwartościowej

Poprzednie doświadczenie: Przerzutnik

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018