Oto przerzutnik typu master-slave. Przerzutnik typu D posiada pojedyncze wejście D (danej). Układ master-slave posiada tę zaletę, że jest wyzwalany zboczem przebiegu zegarowego; łatwiej jest go zastosować w bardziej skomplikowanych obwodach, gdyż zazwyczaj sygnały z wyjść przerzutników są podawane na ich wejścia.

Ten układ jest skonstruowany z dwóch przerzutników typu D, wyprowadzenia wyjść mastera są zwarte z wyprowadzeniami wejść slave'a. W chwili, gdy sygnał zegara przyjmuje stan wysoki, dana podana na zacisk D układu zostaje zapamiętana przez mastera, lecz stan przerzutnika slave nie może ulec zmianie. Gdy zegar przyjmuje stan niski, stan logiczny przekaźnika master zostaje przekazany na slave, lecz stan mastera nie może ulec zmianie.

Podsumowując, stan na zaciskach wyjściowych Q oraz układu może zmienić się tylko wówczas, gdy sygnał na wejściu zegarowym przechodzi ze stanu wysokiego na niski — tę chwilę nazywa się zboczem opadającym.

Następne doświadczenie: Typu D

Poprzednie doświadczenie: Synchroniczny typu SR

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018