Przykład wykonania bramki NAND techniką CMOS. Stan na wyjściu jest niski, gdy stan obu wejść jest wysoki, w przeciwnym razie — wysoki na wyjściu. Kliknij zacisk wejściowy (po lewej), by zmienić jego stan.

Tranzystory MOS-owe pełnią funkcję przełączającą w tym układzie. Tranzystory typu N włączają się, zwierając wyjście do masy, gdy oba wejścia są w stanie wysokim. Kiedy jedno z wejść jest w stanie niskim, połączenie z masą jest przerwane i jeden z tranzystorów typu P włącza się, dołączając wyjście do napięcia zasilającego.

Następne doświadczenie: Negacja alternatywy (NOR)

Poprzednie doświadczenie: Generator oparty na negatorach

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018