Przykład wykonania bramki NOR techniką CMOS. Stan na wyjściu jest niski, gdy jedno z wejść lub oba są w stanie wysokim, w przeciwnym razie — wysoki na wyjściu. Kliknij zacisk wejściowy (po lewej), by zmienić jego stan.

Tranzystory MOS-owe pełnią funkcję przełączającą w tym układzie. Jeden z tranzystorów typu N włącza się, zwierając wyjście do masy, gdy jedno z wejść jest w stanie wysokim. Kiedy oba wejścia są w stanie niskim, połączenie z masą jest przerwane i tranzystory typu P włączają się, dołączając wyjście do napięcia zasilającego.

Następne doświadczenie: Alternatywa wykluczająca (XOR)

Poprzednie doświadczenie: Negacja koniunkcji (NAND)

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018