Przykład wykonania bramki XOR techniką CMOS. Stan na wyjściu jest wysoki, gdy tylko jedno z wejść jest w stanie wysokim, w przeciwnym razie — niski na wyjściu. Kliknij zacisk wejściowy (po lewej), by zmienić jego stan.

Dwa tranzystory MOS-owe po lewej stronie pełnią funkcję inwertera odwracającego stan dolnego wejścia. Z kolei dwa MOSFET-y po prawej stronie są bramką transmisyjną — zamkniętą, gdy górne wejście jest w stanie niskim — łączącą inwerter z wyjściem układu.

Następne doświadczenie: Przerzutnik

Poprzednie doświadczenie: Negacja alternatywy (NOR)

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018