Oto przerzutnik Schmitta, odmiana komparatora. Porównuje wejście z wartością progową. Wykorzystano dwa progi w celu eliminacji zakłóceń na wejściu.

Na wejście podano zniekształconą sinusoidę 40Hz, widoczną na pierwszym wykresie. Napięcie wyjściowe w funkcji napięcia wejściowego ukazuje drugi wykres.

Załóżmy, że z początku napięcie wejściowe jest zerowe. Dzielnik napięcia ustala na kolektorze tranzystora Q1 napięcie o wartości ok. 2,1V, natomiast na bazie Q2 ustala 1,5V. Potencjał emitera Q2 wynosi ok. 900mV, innymi słowy o spadek napięcia na przewodzącej diodzie poniżej potencjału jego bazy. Tranzystor Q2 jest włączony, dzięki czemu zacisk wyjściowy przyjmuje stan niski.

Emiter Q1 jest zwarty z emiterem Q2, napięcie na nich wynosi 900mV, więc Q1 jest wyłączony tak długo, jak napięcie sygnału wejściowego osiągnie ok. 1,5V. Odtąd Q1 zaczyna przewodzić, przyjmując stan niski na kolektorze, co obniży napięcie na bazie Q2 i wyłączy go; zacisk wyjściowy przyjmuje stan wysoki.

Jeśli napięcie wejściowe spadnie poniżej 1,5V, Q1 pozostanie włączony, gdyż Q2 nie utrzymuje potencjału 900mV na emiterze. Zakłócenia na wejściu nie spowodują wielokrotnych przerzutów stanu wyjściowego.

Napięcie wejściowe musi spaść poniżej 1,1V, by włączyć Q2. Kiedy tak się dzieje, prąd płynący przez Q1 ma dość niskie natężenie, że tranzystor przechodzi w zakres aktywny, a spadek napięcia na nim wzrasta dostatecznie, by włączyć Q2. Tranzystor ten wyłącza Q1 i ustala stan niski na wyjściu układu.

Jeśli napięcie wejściowe znów przekroczy ledwo 1,1V, stan wyjściowy nie ulegnie zmianie; na wejściu musi pojawić się ponad 1,5V, by włączyć Q1.

Gdyby symulator wyświetlił Błąd zbieżności!, po prostu kliknij Restart. Aplet miewa problemy w symulowaniu tego obwodu.

Następne doświadczenie: Źródło prądowe

Poprzednie doświadczenie: Wtórnikowy układ symetryzujący

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018