Źródło prądowe jest urządzeniem dostarczającym takiego napięcia, by natężenie prądu w obwodzie pozostało bez zmian. Konstruuje się takie źródła przy pomocy tranzystorów.

Następne doświadczenie: Transformator

Poprzednie doświadczenie: Drgania krytycznie tłumione obwodu RLC

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018