Ten układ porównuje dwie liczby przedstawione w systemie dwójkowym.

Następne doświadczenie: Dekoder 7-segmentowy

Poprzednie doświadczenie: Logika większościowa

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018