Ten układ pokazuje cyfrę z zakresu 0 do 9 na wyświetlaczu siedmiosegmentowym podaną na wejście w systemie dwójkowym. Wartości przekraczające 9 nie są wyświetlane.

Podziękowania dla Mateusza Barana za opublikowanie tego schematu.

Następne doświadczenie: Typu SR

Poprzednie doświadczenie: Komparator 2-bitowy

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018