Ten obwód wykorzystuje diodę do ograniczenia amplitudy fali trójkątnej. Prąd płynie przez diodę i rezystancję pod wpływem napięcia powyżej 5,7V, dzięki czemu napięcie wyjściowe zostaje proporcjonalnie pomniejszone.

Następne doświadczenie: Przetwornik trójkąt-sinus

Poprzednie doświadczenie: Odbiornik AM

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018