Ten obwód składa się z szcześciu układów diod, które ograniczają falę trójkątną do postaci sinusoidalnej. Jak pokazano na przykładzie poprzedniego schematu, każda dioda ogranicza amplitudę drgań wejściowych. Diody dobrano w pary, żeby ograniczać ujemną i dodatnią połówkę okresu, zaś powielenie ogranicznika skutkuje lepszym przybliżeniem kształtu sinusoidy. Rozbudowany dzielnik napięcia określa progi ograniczania dla każdego z poszczególnych ograniczników.

Następne doświadczenie: Wzmacniacz operacyjny

Poprzednie doświadczenie: Ogranicznik diodowy

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018