Ten aplet demonstruje prosty model diody półprzewodnikowej. Natężenie prądu płynącego przez rezystor jest proporcjonalne do napięcia na nim (zgodnie z prawem Ohma), ale natężenie prądu płynący przez diodę jest funkcją wykładniczą napięcia na niej.

Prąd płynie ze źródła napięcia do masy. Napięcie źródła kontroluje suwak Napięcie z prawej strony apletu. W zasadzie nie popłynie żaden prąd, kiedy jest ujemne (dioda wówczas jest spolaryzowana zaporowo). Kiedy diodę spolaryzuje się w kierunku przewodzenia, natężenie prądu płynącego przez nią jest niewielkie do napięcia na diodzie poniżej 0,6V. W miarę narastania napięcia powyżej tej wartości natężenie narasta wykładniczo.

Następne doświadczenie: Charakterystyka napięciowo-prądowa

Poprzednie doświadczenie: Sieć z wyjściami wielofazowymi

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018