To przykład wykreślania charakterystyki napięciowo-prądowej diody półprzewodnikowej. Natężenie prądu płynącego przez rezystor jest proporcjonalne do napięcia na nim (zgodnie z prawem Ohma), ale natężenie prądu płynący przez diodę jest funkcją wykładniczą napięcia na niej. W lewym dolnym rogu, wykres napięcia na diodzie przyjmuje postać zielonej łamanej linii (jest to przebieg trójkątny) i natężenia — żółtych szpilek. Obok znajduje się wykres natężenia w funkcji napięcia (oto charakterystyka napięciowo-prądowa).

Następne doświadczenie: Prostownik półokresowy

Poprzednie doświadczenie: Dioda

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018