Oto generator LC wykorzystujący obwód rezonansowy LC dołączony w obwodzie bazy tranzystora spiętego wyprowadzeniem emitera z drugim tranzystorem.

Tranzystor Q2 przewodzi prąd w chwili rozruchu generatora; prąd wypływa z pojemności, ładując ją do momentu, w którym prąd zaczyna płynąć przez indukcyjność. Prąd płynący przez tranzystor Q2 zanika wtedy, gdy napięcie na indukcyjności rośnie od 0V do maksymalnej wartości, a natężenie prądu płynącego przez tę indukcyjność osiąga najniższą wartość.

Prąd nadal płynie przez indukcyjność, gdy narasta napięcie na niej (równoznaczne z napięciem na zacisku wyjściowym), ładując pojemność. Tranzystor Q1 zostaje wyprowadzony z odcięcia po osiągnięciu dodatniej wartości przez napięcie na obwodzie LC, wówczas wzrasta napięcie na emiterach tranzystorów Q1 i Q2, uniemożliwiając przewodzenie prądu przez tranzystor Q2 — prąd nie jest pochłaniany przez ten tranzystor. W związku z tym napięcie na indukcyjności zaczyna narastać, także dlatego, iż tranzystor Q1 przestał pobierać prąd bazy.

Gdy napięcie wyjściowe przekroczy 590mV, tranzystor Q1 pobiera prąd z indukcyjności, zatem napięcie na pojemności (i tejże indukcyjności) osiąga wartość amplitudy drgań. Z kolei, gdy natężenie prądu płynącego przez indukcyjność osiąga szczytową wartość, napięcie maleje, hamując przepływ prądu bazy do tranzystora Q1. Następnie napięcie na wyjściu układu przyjmuje ujemne wartości, wyłączając tranzystor Q1 i włącza się tranzystor Q2. Prąd bazy tego tranzystora osiąga dużą wartość dopiero wtedy, gdy napięcie wyjściowe spadnie poniżej -590mV.

Następne doświadczenie: Negator (NOT) RTL

Poprzednie doświadczenie: Hartleya

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018