Oto sumator, układ pełniący funkcję dodawania trzech liczb w systemie dwójkowym. Posiada dwa wyjścia, ponieważ sumę dwóch liczb na wejściu układu można przedstawić zaledwie na dwóch wyjściach.

Następne doświadczenie: Dekoder kodu 1 z 4

Poprzednie doświadczenie: Sumator jednocyfrowy

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018