Oto sumator jednocyfrowy, układ pełniący funkcję dodawania dwóch liczb w systemie dwójkowym. Posiada dwa wyjścia, ponieważ sumę dwóch liczb na wejściu układu można przedstawić dopiero na dwóch wyjściach.

Następne doświadczenie: Sumator

Poprzednie doświadczenie: Alternatywa wykluczająca (XOR)

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018