W tym układzie wykorzystano cztery diody połączone w mostek Graetza prostujący oba półokresy przebiegu wejściowego.

Następne doświadczenie: Prostownik pełnookresowy z filtrem

Poprzednie doświadczenie: Prostownik półokresowy

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018