W tym układzie wykorzystano diodę — urządzenie, które przewodzi prąd w jednym kierunku. Sygnał przemienny jest przez nią prostowany, tzn. na odbiorniku występuje jedynie napięcie dodatnie.

Następne doświadczenie: Prostownik pełnookresowy

Poprzednie doświadczenie: Charakterystyka napięciowo-prądowa

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018