Ten licznik działa w kodzie Graya, który jest odmianą systemu dwójkowego. Wartość tylko jednej pozycji zmienia się, ilekroć zostaje podany sygnał zegarowy. Na schemacie zamieszczono licznik wyzwalany zboczem narastającym posiadający wyprowadzenie RESET. Podano stan wysoki, aby układ mógł zliczać impulsy — stan niski skutkowałby wyzerowaniem wartości na wyjściu licznika. Do jego wyprowadzeń wyjściowych dołączono układ kombinacyjny składający się z bramek alternatywy wykluczającej w celu zamiany liczby w naturalnym kodzie binarnym (w skrócie NKB) na kod Graya.

Następne doświadczenie: Licznik Johnsona

Poprzednie doświadczenie: Licznik dekadowy

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018