Oto 5-bitowy licznik Johnsona pracujący w układzie rejestru pierścieniowego. Licznik Johnsona jest układem pięciu liczników typu D; wyjścia licznika wyprowadzono u dołu schematu. Sygnały na wyjściach licznika Johnsona są podawane na bramki logiczne tak, by powstał kod 1 z 10 na wyjściach układu po prawej stronie schematu; tylko jedno z wyjść przyjmuje stan wysoki w danej chwili. Cechą rejestru pierścieniowego jest przeniesienie sygnału z ostatniego z wyjść na pierwsze po przepełnieniu licznika.

Następne doświadczenie: Dzielnik częstotliwości przez 2

Poprzednie doświadczenie: Licznik kodu Graya

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018