Tutaj trzy obwody są identyczne z wyjątkiem indukcyjności cewek. Większa indukcyjność stawia większy opór zmianom prądu. Cewka u góry ma największą indukcyjność, co za tym idzie w jej obwodzie płynie najmniejszy prąd; źródło napięcia przemiennego stale powoduje zmianę natężenia prądu, natomiast największa indukcyjność najlepiej temu zapobiega.

Następne doświadczenie: Charakterystyka częstotliwościowa indukcyjności

Poprzednie doświadczenie: Charakterystyka częstotliwościowa pojemności

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018