Tutaj trzy obwody są identyczne z wyjątkiem częstotliwości źródeł sygnału. Cewki łatwiej przepuszczają niższe częstotliwości aniżeli wyższe, gdyż niższa częstotliwość zmian napięcia powoduje łagodniejsze zmiany natężenia prądu. Cewka łatwiej nadąży za nimi, natomiast wyższa częstotliwość zmian napięcia w dolnym obwodzie powoduje przepływ prądu o mniejszym natężeniu.

Następne doświadczenie: Jednakowe impedancje

Poprzednie doświadczenie: Różne indukcyjności

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018