Przykład zastosowania czterech inwerterów CMOS (dwóch buforów) z filtrem górnoprzepustowym tworzących detektor zbocza narastającego. Kiedy wejście zmienia stan z niskiego na wysoki, na wyjściu pojawia się dodatni impuls.

Następne doświadczenie: Filtr z bramkami transmisyjnymi

Poprzednie doświadczenie: Bufor opóźniający

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018