Przykład zastosowania multipleksera tworzącego filtr przestrajany. Linia wejściowa w lewym dolnym rogu schematu kontroluje częstotliwość graniczną filtru.

Następne doświadczenie: Układ odwracający polaryzację napięcia

Poprzednie doświadczenie: Detektor zbocza narastającego

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018