To jest przerzutnik wyzwalany zboczem. Jego funkcjonalność nie różni się niczym od przerzutnika w konfiguracji master-slave z wyjątkiem wyzwalania zboczem narastającym. Przerzutnik obecny na tym schemacie jest zbudowany z mniejszej ilości bramek logicznych, które są identyczne w działaniu.

Schemat tego przerzutnika jest niczym innym niż układem trzech przerzutników SR. Obwód po prawej jest obwodem wyjściowym przerzutnika, natomiast obwód w lewym dolnym rogu jest obwodem wejścia danej; podanie stanu wysokiego na wejście ustawia stan wysoki przerzutnika, kiedy sygnał zegarowy jest niski. Wtedy też ustawia się stan górnego obwodu i wyjściowego, ale gdy sygnał zegarowy jest wysoki. Dolny obwód zostaje wyzerowany, kiedy na wejście podany jest stan niski. Przerzutnik na wyjściu układu jest wyzerowany, kiedy sygnał zegara jest wysoki.

Podsumowując, stan na zaciskach wyjściowych układu może zmienić się tylko wówczas, gdy sygnał na wejściu zegarowym przechodzi ze stanu niskiego na wysoki.

Następne doświadczenie: Typu JK

Poprzednie doświadczenie: Master-slave

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018