Oto przerzutnik typu SR, który zachowuje stan logiczny jednej cyfry. Kliknięcie zacisku wejścia ustaw powoduje odwrócenie jego stanu logicznego i stanów wyjść Q oraz ;. Odtąd stan wyjścia nie zmienia się po zmianie stanu na tym wejściu. Kliknięcie zacisku wejścia zeruj również odwraca stany na wyjściach. Stan wysoki na obu wejściach nie wpływa na stan układu (na jego wyjścia).

Następne doświadczenie: Synchroniczny typu SR

Poprzednie doświadczenie: Dekoder 7-segmentowy

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018