Ten aplet zawiera schemat filtru użytego w generatorze RC z wykreślonym tłumieniem filtru (górny układ) i przesunięciem fazowym sygnału wyjściowego względem wejściowego (dolny układ) w funkcji częstotliwości wejściowej.

Następne doświadczenie: Przetwornik ujemno-impedancyjny

Poprzednie doświadczenie: RC

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018