Oto generator RC. Szereg trzech pojemności połączonych z dwiema równoległymi rezystancjami tworzy filtr przesuwający sygnał wejściowy w fazie o 180° wówczas, gdy na jego wejście podany jest sygnał o częstotliwości równej częstotliwości rezonansowej filtru. Wyjście jego dołączono do wzmacniacza odwracającego, wyjście wzmacniacza dołączono na wejście filtru, a taki układ powoduje dodatnie sprzężenie zwrotne pod warunkiem częstotliwości drgań równej częstotliwości rezonansowej.

Następne doświadczenie: Filtr generatora RC

Poprzednie doświadczenie: Przestrajany napięciem

Analog Filter Applet

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018