Ten układ diody tunelowej umożliwia powstanie drgań o kształcie fali zbliżonej do przebiegu prostokątnego. Dzielnik napięcia ustala punkt pracy w zakresie ujemnej rezystancji dynamicznej. Przepływ prądu przez indukcyjność powoduje wzrost napięcia na diodzie tunelowej tak długo, aż wejdzie w zakres ujemnej rezystancji. W tej chwili na indukcyjności utrzymuje się dodatnie napięcie, w związku z czym wzrasta natężenie prądu płynącego przez nią. Wejście diody w zakres ujemnej rezystancji staje się niemożliwy, a zamiast tego jej punkt pracy samoistnie ustala się w następnym zakresie dodatniej rezystancji dynamicznej. Znak napięcia na cewce odwrócił się, dlatego natężenie prądu płynącego przez nią maleje. Punkt pracy diody również maleje, aż nie wkroczy w zakres ujemnej rezystancji. Jednakże w tym układzie nie wykorzystuje się zakresu ujemnej rezystancji dynamicznej diody tunelowej, i cykl powtarza się.

Następne doświadczenie: Generator piłozębny

Poprzednie doświadczenie: Charakterystyka napięciowo-prądowa

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018