Oto prosty schemat generatora fali piłozębnej opartego o iskiernik. Pojemność ładowana ze źródła napięcia stałego +2kV opóźnia zapłon iskiernika, który nastąpi po osiągnięciu 1kV na jego końcówkach. Zapłon iskiernika jest jednoznaczny ze zwarciem wyprowadzeń kondensatora, ponieważ w tym czasie płynie prąd o natężeniu 99mA i natychmiast rozładowuje go. Zmniejszenie natężenia prądu płynącego przez iskiernik poniżej 1mA przerywa zapłon, po czym pojemność zacznie ponownie się ładować. Kształt sygnału uzyskanego w tym układzie nosi miano piłozębnego.

Następne doświadczenie: Transformator Tesli

Poprzednie doświadczenie: Generator relaksacyjny

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018