Oto schemat transformatora Tesli. Transformator znajdujący się po lewej stronie schematu podwyższa napięcie sieciowe 100 razy (w USA wartość skuteczna napięcia URMS = 120V o częstotliwości 60Hz). Po kilku sekundach osiągnie wartość 10kV, która to jest w stanie dokonać zapłon iskiernika. Za nim znajduje się obwód uzwojenia pierwotnego transformatora o wyszukanej budowie. W obwód ten włączona pojemność stworzyła obwód rezonansowy. Pojemność w obwodzie uzwojenia wtórnego dołączona do masy układu przyjmuje postać toroidalną. Tworzy ona drugi obwód rezonansowy o takiej samej częstotliwości f0 = 200kHz. Energia elektryczna jest stopniowo przenoszona przez kolejne obwody, a po wytraceniu jej dostatecznej ilości w obwodzie uzwojenia pierwotnego iskiernik przestaje przewodzić prąd. Całość energii zostaje zgromadzona w owym toroidzie.

Prędkość symulacji jest tak dobrana (krok = 10ns), żeby umożliwić obserwację drgań elektrycznych w obwodzie transformatora Tesli. Ponowne naładowanie pojemności w obwodzie uzwojenia pierwotnego transformatora po prawej stronie schematu potrwa dłużej, niż wyładowanie jej. Wciśnij F5, aby odświeżyć aplet.

Następne doświadczenie: Generator Marxa

Poprzednie doświadczenie: Generator piłozębny

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018