Oto równie prosty obwód linii długiej. Generator wytwarza przebieg harmoniczny na linii długiej, który ulega odbiciu po jej przeciwnej stronie, ponieważ linia nie została właściwie zakończona (brakuje rezystora terminującego, który pokazano na poprzednim schemacie). To spowoduje powstanie fali stojącej na linii; fala stojąca to drgania elektryczne, które sprawiają wrażenie nieruchomych. Jest to złożenie dwóch fal: bieżącej i odbitej.

Wartość amplitudy napięcia na rezystancji w obwodzie generatora ulega podwojeniu po upływie 4ns od wytworzenia drgań na linii długiej, co można obejrzeć w oknie u dołu. W tym czasie fala odbita przebyła do obwodu generatora. Kliknij Restart, by jeszcze raz zaobserwować to zjawisko.

Następne doświadczenie: Terminatory

Poprzednie doświadczenie: Prosta linia długa

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018