Niniejszy schemat ukazuje terminację linii długich. Każda z nich charakteryzuje się impedancję falową (zw. charakterystyczną) ZN = 75Ω. Linia długa u góry schematu została poprawnie zakończona rezystancją 75Ω równą rezystancji wewnętrznej źródła sygnału. Impuls przeniesiony linią długą zostaje całkowicie wytłumiony przez obciążenie — nie wystąpiło odbicie fali, z powodu którego część jej energii przekazanej do obciążenia jest utracona.

Kolejna linia jest zakończona zbyt dużą rezystancją, dlatego nastąpi odbicie fali. Jako, że zachodzi równość impedancji linii długiej i impedancji generatora, impuls odbity jest całkowicie tłumiony. Zakończenie linii długiej zbyt małą wartością rezystancji powoduje odbicie fali z odwróconą fazą, co pokazano na przykładzie linii następnej.

Do linii długiej u dołu schematu zarówno dołączono rezystancję o zbyt wielkiej wartości, jak i impedancja wejściowa jest zbyt mała w stosunku do impedancji charakterystycznej linii. Impuls wejściowy odbije się od terminatora linii, a następnie odbije się w obwodzie generatora z odwróconą fazą, i powróci na koniec linii. Ulegając wielokrotnemu odbiciu, fala wytraca swoją energię.

Następne doświadczenie: Niedopasowane (impuls)

Poprzednie doświadczenie: Fala stojąca

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018