Wzmacniacz różnicowy to obwód, który oblicza różnicę między sygnałami wejściowymi. W tym wypadku na we. (wejścia) 1 i 2 podano sygnał 40Hz, a na we. 2 podano jeszcze sygnał zakłócający 200Hz. (Symulator umożliwia takie łączenie źródeł, aczkolwiek jest to nieprawdziwe.)

Źródła sygnałów wejściowych dołączono do baz dwóch tranzystorów. Napięcie na emiterze każdego z nich jest niższe od napięcia na bazach o spadek napięcia na przewodzącej diodzie.

Gdy na wejścia podawany jest sygnał różnicowy, tzn. napięcie na we. 1 narasta, a napięcie na we. 2 maleje o taką samą wartość, napięcie na rezystancji 1k po lewej stronie schematu narasta, także narasta natężenie prądu płynącego przez nią. Jednocześnie napięcie na rezystancji 1k i prąd płynący przez nią po prawej stronie schematu maleją. Są to te same zmiany napięcia na rezystancji 75k i prądu płynącego przez nią — spadek natężenia prądu płynącego przez tranzystor powoduje wzrost napięcia na wyjściu obwodu. Podsumowując, gdy napięcie na we. 1 maleje i na we. 2 narasta, napięcie na wyjściu maleje.

Gdy na wejścia podawany jest sygnał współbieżny, tzn. napięcia na we. 1 i 2 narastają o taką samą wartość, napięcie na rezystancjach po 1k i prąd płynący przez nie narastają, również na rezystancji 75k narastają. W związku z większą wartością tej rezystancji mała zmiana natężenia prądu powoduje dużą zmianę napięcia. Zmiany natężenia płynącego przez tranzystor po prawej stronie schematu (i zmiana napięcia na wyjściu obwodu) są znacznie mniejsze po podaniu sygnału współbieżnego niż różnicowego na wejścia układu.

Następne doświadczenie: Sygnał współbieżny

Poprzednie doświadczenie: Lustro prądowe

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018