Oto generator Colpitts, czyli generator z dzieloną pojemnością (wykorzystujący obwód rezonansowy LC) dołączoną w obwodzie bazy tranzystora pełniącego rolę wzmacniacza ze sprzężeniem zwrotnym.

Element indukcyjny w połączeniu z pojemnościowymi tworzą obwód rezonansowy, jaki pokazano we wcześniejszym aplecie. Prąd płynie w nim w obu kierunkach, w zależności od naładowania pojemności poprzez element indukcyjny. Tranzystor wzmacnia napięcie drgań, dostarczając energię do C2.

Gdy napięcie na pojemności C1 przekroczy 680mV, tranzystor nasyci się. Napięcie na zacisku wyjściowym układu wynosi ok. 4,5V, kiedy tranzystor znajduje się w stanie przewodzenia (chociaż płynie przezeń prąd o minimalnym natężeniu). Prąd płynący przez rezystancję 1k i indukcyjność ładuje pojemność C2. Prąd płynący przez indukcyjność maleje, a wreszcie odwraca swój kierunek i zaczyna ładować pojemność C1 na nowo. Kiedy napięcie na pojemności wzrośnie, tranzystor zacznie przewodzić prąd, zwierając zacisk wyjściowy do masy. Tranzystor przejdzie w kolejny stan z biegiem czasu, natomiast prąd płynący przez rezystancję 1k podtrzymuje drgania napięcia układu.

Następne doświadczenie: Hartleya

Poprzednie doświadczenie: Monostabilny

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018