Tutaj trzy obwody są identycznie zasilane i mają taką samą impedancję. W każdym z przypadków jej wartość jest jednakowa, ale występuje odmienne przesunięcie fazowe. Środkowy obwód ma charakter czysto rezystancyjny i jest pozbawiony reaktancji. Dwa pozostałe obwody zawierające indukcyjność i pojemność mają charakter odpowiednio indukcyjny oraz pojemnościowy, więc przesunięcie fazowe prądu jest różne. Jednak przez każdy obwód płynie prąd o takim samym natężeniu 25mA.

Następne doświadczenie: Rezonans napięć

Poprzednie doświadczenie: Charakterystyka częstotliwościowa indukcyjności

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018