To przykład rezonansu napięć. Trzy identyczne obwody RLC są zasilane sygnałem o różnych częstotliwościach.  Sygnał w obwodzie środkowym ma częstotliwość równą częstotliwości rezonansowej (wskazanej w prawym dolnym rogu ekranu jako fo).  Górny sygnał ma nieco niższą częstotliwość, a dolny sygnał ma wyższą częstotliwość.  Wartość szczytowa napięcia na obwodzie po środku jest najwyższa, gdyż wystąpił rezonans napięć.

Następne doświadczenie: Rezonans prądów

Poprzednie doświadczenie: Jednakowe impedancje

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018