Oto generator przestrajany napięciem, którego częstotliwość przebiegu zależy od napięcia sterującego.

Układ całkujący ze wzmacniaczem operacyjnym znajduje się po lewej stronie schematu. Dzielnik napięcia przykłada połowę wartości napięcia sterującego do wejścia +. Wzmacniacz dąży do zrównania potencjałów na obu swoich wejściach, dlatego powoduje przepływ prądu przez rezystancję 100k, aby spadek napięcia na niej wyniósł połowę wartości napięcia sterującego.

Podczas załączenia tranzystora MOS-owego u dołu schematu prąd płynący przez rezystancję 100k przepływa również przez niego. Jako że rezystancja 49,9k ma zgoła o połowę mniejszą wartość i spadek napięcia taki sam, natężenie prądu płynącego przez nią musi być dwukrotnie większe. Dodatkowy prąd płynący przez pojemność ładuje ją, dlatego lewy wzmacniacz musi dostarczyć liniowo rosnące napięcie na wyjściu.

Podczas wyłączenia tranzystora MOS-owego prąd płynący przez rezystancję 100k przepływa również przez pojemność, rozładowując ją, potrzebne jest liniowo malejące napięcie na wyjściu wzmacniacza. Trzeci wykres ukazuje ten sygnał, przypomina falę trójkątną.

Wzmacniacz operacyjny po prawej stronie działa w układzie przerzutnika Schmitta. Pobiera przebieg trójkątny na wejściu. Na wyjściu wytwarza 5V po przekroczeniu 3,33V sygnału oraz obniża próg do 1,67V. Wyjście jest zerowane w momencie opadnięcia napięcia poniżej tego progu, a jego wartość wraca do poziomu 3,33V. Przebieg wyjściowy przerzutnika jest falą prostokątną. Podając ją na MOSFET powoduje zmniejszenie lub wzrost napięcia wyjściowego układu całkującego.

Aby usłyszeć falę prostokątną, przyśpiesz symulację do zapełnienia paska rejestratora dźwięku po prawej stronie schematu i wciśnij Odtwórz dźwięk.

Następne doświadczenie: RC

Poprzednie doświadczenie: Sinusoidalny

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018