Sygnały na wyjściu układu symetryzującego są wierną kopią sygnału na wejściu, natomiast są przesunięte w fazie o 180° względem siebie.

Pojemność i rezystancje 150k i 56k tworzą układ ustalenia punktu pracy tranzystora. Złącze baza-emiter działa jak dioda, więc potencjał emitera jest niżej od bazy o spadek napięcia na przewodzącej diodzie.

Napięcie na emiterze zmienia się w takt sygnału wejściowego, także natężenie prądu płynącego przez rezystancję w obwodzie emitera zmienia się proporcjonalnie. Ponieważ natężenie prądu płynącego przez rezystancję w obwodzie kolektora jest takie samo, napięcie na kolektorze zmienia się proporcjonalnie. Faza sygnału wyjściowego jest odwrócona względem wejściowego ponieważ ze wzrostem natężenia prądu płynącego przez kolektor, tym większy spadek napięcia na rezystancji w jego obwodzie — w przeciwieństwie do obwodu emitera.

Następne doświadczenie: Przerzutnik Schmitta

Poprzednie doświadczenie: Wzmacniacz ze wspólnym emiterem

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018