Ten obwód generuje falę sinusoidalną wraz z cosinusoidalną. Stanowi połączenie dwóch układów całkujących. W związku z tym, że całką sinusa jest ujemny cosinus i całką cosinusa jest sinus, jesteśmy w stanie wygenerować oba przebiegi, podając sygnał wyjściowy jednego z układów na wejście drugiego.

Aby usłyszeć drgania harmoniczne, przyśpiesz symulację do zapełnienia paska rejestratora dźwięku po prawej stronie schematu i wciśnij Odtwórz dźwięk.

Następne doświadczenie: Przestrajany napięciem

Poprzednie doświadczenie: Piłozębny

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018