Tranzystor npn łatwo stosuje się jako przełącznik. Kiedy styki łącznika w obwodzie bazy są zwarte, prąd płynie z bazy do emitera (złącze to działa jak dioda). Tranzystor zostaje włączony, aby również mógł płynąć prąd z kolektora do emitera. Natężenie tego prądu jest kontrolowane prądem bazy o nikłej wartości.

Tranzystor dąży do ustalenia prądu kolektora o wartości 100 razy natężenie prądu bazy, ale to niemożliwe, ponieważ prąd o takiej wartości płynący przez rezystancję 300Ω spowodowałby spadek napięcia na kolektorze poniżej masy. Z tego względu tranzystor znalazł się w zakresie nasycenia; napięcie na kolektorze dąży do zera.

Następne doświadczenie: Wtórnik emiterowy

Poprzednie doświadczenie: pnp

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018