Oto bramka NOR wykonana w technice TTL. Kliknij zacisk wejściowy w celu zmiany jego stanu. Kiedy na jedno wejście podano stan wysoki, na wyjściu pojawia się stan niski; w pozostałych przypadkach — wysoki.

Gdy na jedno z wejść podano stan niski, prąd płynący przez rezystancję 4,7k w obwodzie bazy odpowiadającego mu tranzystora wpływa do zacisku wejściowego układu. Brak napięcia na kolektorze tranzystora uniemożliwia przepływ prądu do zwartej z nim bazy następnego tranzystora. Tranzystor ów nie przewodzi prądu ze źródła napięcia zasilającego. Kiedy na obu wejściach podano stan niski, na zacisku wyjściowym pojawia się stan wysoki, ponieważ tranzystory z wyprowadzeniami kolektora dołączonymi do niego są w odcięciu.

Gdy na jedno z wejść podano stan wysoki, odpowiadający mu tranzystor pracuje w stanie inwersyjnym. Prąd płynie przez rezystancję 4,7k i złączę baza-kolektor tranzystora, wpływa do bazy następnego tranzystora, powodując nasycenie go i dołączenie zacisku wyjściowego do masy układu.

Następne doświadczenie: Negacja alternatywy i alternatywa (NOR/OR) ECL

Poprzednie doświadczenie: Negacja koniunkcji (NAND) TTL

Index

Strona domowa symulatora elektroniki
java@falstad.com
Generated Sat Jan 27 2018